Ber om svar fra kommunene

I Byregionprogrammet foregår det for tiden et viktig registreringsarbeid som omfatter alle kommunene i Gudbrandsdalen. Arbeidet vil munne ut i forslag til framtidig praksis- og politikkutvikling innen temaet for samarbeidet: «By og fjell – moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping». 

Spørsmålene som stilles tar utgangspunkt i diskusjonene på Gudbrandsdalsmøtet på Gålå i november 2016. Spørsmålene gjengis nedenfor, og vil også bli sendt til nøkkelpersoner i kommunene.

Så snart svarene har kommet inn, vil prosjektgruppa i Byregionprogrammet sammenstille og bearbeide de innkomne resultatene. Deretter vil det bli utarbeidet forslag til framtidig praksis- og politikkutvikling i Gudbrandsdalskommunene. Styringsgruppa vil i sitt juni-møte drøfte disse forslagene for så å sende sine tilrådinger tilbake til kommunene og fylkeskommune/fylkesmann/regional stat for administrativ/politisk behandling høsten 2017.

Eventuelle spørsmål om registreringen/spørsmålene rettes til
Aksel Hagen på epost aksel.hagen@inn.no eller mob 91620253.

Moderne bosetting – notat 161031

ByR2-Spørsmål-registrering 170322

Spørsmålene til kommunene

Vi ber om at kommunene melder inn svar på følgende spørsmål.
NB – ikke gjør det mer detaljert enn nødvendig for å få fram budskapet.

1. Samfunns- og arealplanlegging og bolig-/hyttebygging (plan- og bygningsloven):
Hvordan håndteres de to boligtypene bolig og fritidsbolig, og
de to arealbrukskategoriene områder for bolig og områder for hytter/fritidsbolig
i forhold til hverandre?

• I hvilke tilfeller er det likebehandling, i hvilke tilfeller er det forskjellsbehandling?
• Hva er begrunnelsen for henholdsvis likebehandling og forskjellsbehandling, inkludert lov- og regelverkforståelse?
• Er det noe ved nåværende praksis og/eller lovverk som en av ulike grunner har behov for å diskutere, eventuelt endre?

2. Eierskifte, prisregulering og bo-, delings- og drivepliktbestemmelser (Konsesjonslov, jordlov, odelslov):
Hvordan praktiseres alle disse bestemmelsene og med hvilken begrunnelse, med særlig vekt på å fange opp forskjeller mellom
• Heltids- og deltidsbosetting
• Drift av jord- og skogbrukseiendommen i egenregi og bortleie
• Prisregulering?
Er det noe ved nåværende praksis og/eller lovverk som en av ulike grunner har behov for å diskutere, eventuelt endre?

3. Informasjon, involvering og medbestemmelse:
Hva foregår per dato av informasjon, involvering og medbestemmelse av fritidboligbeboere i plan-, utviklings- og beslutningsprosesser; forskjeller og likheter med innbyggere, boligbeboere?

• Blir det gjort spesielle tiltak for å informere, involvere og skape medvirkning fra fritidsboligeiere i lokal politikk og planlegging?
• Hvordan fungere disse tiltakene, og ønsker en å fortsette, utvikle/endre på noe av dette?

Er det noe ved nåværende praksis og/eller lovverk som en av ulike grunner har behov for å diskutere, eventuelt endre?

4. Offentlige tjenester, både personrettet og knyttet til fritidsboligen, jfr den summariske tjenesteoversikten på side 11 i det vedlagte notatet av 31.10.16:
Hva er situasjonen per dato når det gjelder tilbud av offentlige tjenester, både personrettet og knyttet til fritidsboligen, rettet mot fritidsbeboere?
• Hva er etterspørselen etter og behovet for slike tjenester?
• Bør vi også arbeide noe med tilgangen til jakt og fiskerettigheter for hytteeierne?

Er det noe ved nåværende praksis og/eller lovverk som en av ulike grunner har behov for å
diskutere, eventuelt endre?

Svarene sendes til aksel.hagen@inn.no innen 22. mai 2017.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s