Gudbrandsdalsting

I dag er regionene delt inn i Nord-Gudbrandsdal, Midt-Gudbrandsdal og Lillehammerregionen. Når det gjelder store samfunnsoppgaver og samfunnsspørsmål, kan det være behov for å satse og samarbeide på tvers av disse regiongrensene.

Idèen om et Gudbrandsdalsting ble først tatt opp på initiativ av Nord-Gudbrandsdal regionråd og har blitt forsterket gjennom prosessene som er gjennomført i første fase av byregionprogrammet. I fase to skal det derfor utredes mandat og organisering av en slik møteplass for ordførerne i alle tolv kommuner.

Grafiske elementer fra Gudbrandsdalstinget og mal for power point finner du her.

Presseklipp om Gudbrandsdalsting:

2018:

Dette er Gudbrandsdalens nye politiske arena

Nå skal Gudbrandsdalen og Lillehammer fremmes sammen

Her er symbolet for Gudbrandsdalen og Lillehammer

2017: 

Gudbrandsdalen+ Lillehammer = innovasjon

2016:

Gudbrandsdalen står sterkere sammen