Historiens første Gudbrandsdalsting

30652373_10155252542806610_3120746558946017280_oHistoriens første Gudbrandsdalsting ble avholdt 11. april 2018 på Dale-Gudbrands Gard på Hundorp.

NY: Rapport med protokoll fra Gudbrandsdalstinget/ordførermøtet kan lastes ned her (PDF)  

Ordføreres presentasjoner (hva de 12 kommuner kan samarbeide om) lastes ned her (PDF)

Iselin Jonassens presentasjon om et mulig Gudbrandsdalsprosjekt med NTNU lastes ned her (PDF)

Introduksjonen om eventuelt samarbeid med Høgskolen i Innlandet, ligger her (PDF) 

 

Gudbrandsdalsting ordførermøte 11. april

Gudbrandsdalstinget er et samarbeidsorgan for kommunene i Gudbrandsdalen og Lillehammer og politisk ledelse i fylkeskommunen. Gudbrandsdalstinget skal ha to årlige møteplasser, et møte mellom ordførerne og et møte mellom representanter fra formannskapene. Første møtet er ordførermøte 11.april 2018 på Dale-Gudbrands Gård på Hundorp.

Agendaen for dagen ligger her (PDF)

Saksdokumentene kan lastes ned her (PDF)

Sluttrapport fra Gudbrandsdalsmøte

Her ligger sluttrapporten som oppsummerer Gudbrandsdalsmøte 2017,
holdt i Lom 19.–20.oktober. Den inneholder resultater fra arbeid i grupper og
plenum, og bakgrunn for funn, spørsmål og problemstillinger i programmet.
Viljeserklæringen som ble undertegnet av ordførerne ved møtets avslutning er
gjengitt på side 13.

I rapportens vedlegg ligger sekretærenes notater fra gruppearbeid og verksted.
Her ligger også en del presseklipp fra før og etter samlingen.
Forslag til felles saksframlegg for politisk behandling i den enkelte kommune,
evnt også fylkeskommune og øvrige parter, blir utarbeidet på grunnlag
av resultatene fra Gudbrandsdalsmøtet.

Les også innspillet fra Styringsgruppa i forhold til sammenslåing av Oppland og Hedmark fylker: Uttalelse til regionreform Oppland og Hedmark