Dokumenter

Her finner du Prosjektbeskrivelse ByR2 160215

Søknaden om å delta i fase 2 finner du her: Søknad ByR2, 2015-2017

Rapporten som presenterer forslag til tiltak og strategier for å øke lokal verdiskaping knyttet til fritidsboliger i Lillehammer og Gudbrandsdalen ligger her: 201702_Fritidsboliger_og_lokal_verdiskaping

Arbeidsdokumentet som fanger opp tre viktige faser i BYR 2-arbeidet, fra oppstart fram mot Gudbrandsdalsmøte 2017 Lom 19. og 20. november, finner du her: BYR 2- INNSPILL OG KUNNSKAPSGRUNNLAG

Oppgavene som er skrevet i forbindelse med Innovasjonsskole våren 2017 kan du laste ned ved å følge denne lenken.