Oppsummering Gudbrandsdalsmøte 2017

Dag 1: Åpnet møte og debatt

Innovasjon Norge hilser en «Gudbrandsdalspraksis» velkommen. Les kronikken i avisa GD her. 

 Her er notatet med kunnskapsgrunnlaget som fanger opp tre viktige faser i BYR 2-arbeidet, fra oppstart fram mot Gudbrandsdalsmøte i Lom.

Oppgavene som er levert i forbindelse med vårens Innovasjonsskole

Dag 2: Innledning og gruppearbeid

Hva er status på prosjektet nå, hvor langt har vi kommet og hva skal det jobbes med i dag?

Presentasjonen til prosjektgruppa, ved Hanne Mari Nyhus, Kjell Overvåg og Aksel Hagen finner du her:

Gudbrandsdalsmøte 2017 samlet presentasjon

 

GDs kommentator forventer forpliktende framdrift, fredag 20.10

 

Les oppsummeringen fra diskusjonen rundt et felles kommunikasjonsplatform for deltidsinnbyggere.

undertegning 1undertegning2undertegning3

Viljeserklæringen om samarbeid  i Lillehammer og Gudbrandsdalen kan du lese her

Hovedpunkter fra gruppearbeid, verksted, ordskifte og avslutning –
slik det ble presentert i plenum,  kan du laste ned her (PDF). 

Brevet ‘Etter Gudbrandsdalsmøte 2017’ fra lederen i styringsgruppa, Lillehammer-ordfører Espen Granberg Johnsen finner du her (PDF). 

Avisklipp:

Nå begynner samarbeidet, skriver Vigga, 18.10

‘Regionsamarbeid i hele Dalføret’, les i Dølen, 21.10

Reportage fra samlingen i Lom, GD mandag 23.10

Nå skal det vises politisk lederskap, kommentar i GD 24.10

Lillehammer-ordfører Espen G. Johnsen og fylkesordfører Even A. Hagen bør stå sentralt i arbeidet med å samle Gudbrandsdalen til en mer kraftfull region, mener GDs kommentator, 26.10

Artikkel om Gudbrandsdalsmøte i Fjuken 27.10