Prosjektorganisering

Prosjektet eies av Lillehammer kommune på vegne av de 12 kommunene i Gudbrandsdalen.

Videre er dette et forskningsbasert samarbeidsprosjekt med Høgskolen i Lillehammer og Østlandsforskning.  Oppland fylkeskommune og regionrådene i Nord-Gudbrandsdal, Midt-Gudbrandsdal og Lillehammerregionen er også tungt involvert.

Styringsgruppe:
Ordfører i Lillehammer (leder)
Leder av regionrådet i Lillehammerregionen
Leder av regionrådet i Midt-Gudbrandsdal
Leder av regionrådet i Nord-Gudbrandsdal
I saker som angår konsortiet tiltres styringsgruppa av
Høgskolen i Lillehammer
Østlandsforskning

Prosjektgruppe:
Lillehammer kommune
Oppland fylkeskommune
Regionkoordinator Lillehammerregionen
Regionkoordinator Midt-Gudbrandsdal
Regionsjef Nord-Gudbrandsdal
Østlandsforskning
Høgskolen i Lillehammer

Referansegruppe:
• NHO Innlandet
• LO Oppland
• KS Hedmark og Oppland
• Innovasjon Norge, Oppland

Prosjektet vil også invitere følgende til å delta i prosjektorganisasjonen / referansegruppe:

• Oppland Bondelag
• Bonde- og småbrukarlag
• Næringshager/kunnskapspark
• Reiselivsorganisasjonene
• Andre

Arbeidsgrupper opprettes etter behov og hensiktsmessighet.

Det er utpekt en prosjektleder som vil være ansvarlig for gjennomføring av møter og prosesser, koordinering av arbeidet med å etablere samarbeid, valg av saksområder, strategier og tiltak. Prosjektlederen er sekretær for styringsgruppa og leder prosjektgruppa.
Det vil regelmessig i prosjektperioden bli avholdt samlinger for de involverte kommunene, kompetansemiljøene og øvrige parter i samarbeidet.
Det tas høyde for fleksibilitet og endringer i prosjektorganiseringen ettersom det høstes nye erfaringer gjennom samarbeid og aktiviteter i fase 2.

Samarbeidspartnere
• Kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Dovre og Lesja
• Regionrådene i Lillehammer-regionen, Midt-Gudbrandsdal og Nord-Gudbrandsdal.
• Oppland fylkeskommune
• Østlandsforskning
• Høgskolen i Lillehammer
• NHO Innlandet
• LO Oppland
• KS Hedmark og Oppland
• Innovasjon Norge, Oppland

Forankring
• Politiske vedtak i alle tolv kommuner i samarbeidet: 501-Lillehammer, 511-Dovre, 512-Lesja, 513-Skjåk, 514-Lom, 515-Vågå, 516-Nord-Fron,
517-Sel, 519-Sør-Fron, 520-Ringebu, 521-Øyer, 522-Gausdal
• Vedtak i de tre regionrådene.
• Administrativt vedtak i Oppland fylkeskommune.
• Konsortieavtale Lillehammer kommune, Høgskolen i Lillehammer og Østlandforskning.

Videre har NHO, KS, LO og IN bekreftet deltagelse i prosjektorganisasjonen.