Sluttrapport fra Gudbrandsdalsmøte

Her ligger sluttrapporten som oppsummerer Gudbrandsdalsmøte 2017,
holdt i Lom 19.–20.oktober. Den inneholder resultater fra arbeid i grupper og
plenum, og bakgrunn for funn, spørsmål og problemstillinger i programmet.
Viljeserklæringen som ble undertegnet av ordførerne ved møtets avslutning er
gjengitt på side 13.

I rapportens vedlegg ligger sekretærenes notater fra gruppearbeid og verksted.
Her ligger også en del presseklipp fra før og etter samlingen.
Forslag til felles saksframlegg for politisk behandling i den enkelte kommune,
evnt også fylkeskommune og øvrige parter, blir utarbeidet på grunnlag
av resultatene fra Gudbrandsdalsmøtet.

Les også innspillet fra Styringsgruppa i forhold til sammenslåing av Oppland og Hedmark fylker: Uttalelse til regionreform Oppland og Hedmark