Ber om svar fra kommunene

I Byregionprogrammet foregår det for tiden et viktig registreringsarbeid som omfatter alle kommunene i Gudbrandsdalen. Arbeidet vil munne ut i forslag til framtidig praksis- og politikkutvikling innen temaet for samarbeidet: «By og fjell – moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping». 

Spørsmålene som stilles tar utgangspunkt i diskusjonene på Gudbrandsdalsmøtet på Gålå i november 2016. Spørsmålene gjengis nedenfor, og vil også bli sendt til nøkkelpersoner i kommunene.

Så snart svarene har kommet inn, vil prosjektgruppa i Byregionprogrammet sammenstille og bearbeide de innkomne resultatene. Deretter vil det bli utarbeidet forslag til framtidig praksis- og politikkutvikling i Gudbrandsdalskommunene. Styringsgruppa vil i sitt juni-møte drøfte disse forslagene for så å sende sine tilrådinger tilbake til kommunene og fylkeskommune/fylkesmann/regional stat for administrativ/politisk behandling høsten 2017.

Eventuelle spørsmål om registreringen/spørsmålene rettes til
Aksel Hagen på epost aksel.hagen@inn.no eller mob 91620253.

Moderne bosetting – notat 161031

ByR2-Spørsmål-registrering 170322

Les videre

Stor interesse for moderne bosetting og verdiskaping

Foto: Astrid Kvam Helset

60 personer møtte opp i Lesja kulturhus da forsker Kjell Overvåg orienterte om hvordan lokalt næringsliv kan dra nytte av hyttesatsingen på Bjorli. Sammen med Venabygdsfjellet og Hafjell er Bjorli valgt ut som eksempelområder i Byregionprogrammets arbeid med innovasjon og verdiskaping knyttet til moderne bosetting. En felles rapport for de tre områdene er ventet i løpet av mai 2017.

Lenke til artikler i GD (krever abonnement)

http://www.e-pages.dk/gudbrandsdolen/1029/

http://www.e-pages.dk/gudbrandsdolen/1035/